Przykładowe koszty pomocy prawnej


K ancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umowy określającej istotne dla stron warunki współpracy, w tym wynagrodzenie adwokata. Wynagrodzenie oraz inne warunki świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej ustalane są indywidualnie biorąc pod uwagę charakter i rodzaj sprawy, zakres zlecenia i przewidywany nakład czasu pracy Kancelarii.

Konsultacje prawne odbywają się w 3 etapach:


I etap - wstępne zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą sprawy przesłaną przez klienta w postaci elektronicznej na maila: kontakt@kancelarianawrot.pl lub dostarczona do kancelarii w formie dokumentacji papierowej
II etap - spotkanie z klientem indywidualnie , omówienie problemu prawnego, przedstawienie propozycji i rozwiązania
III etap - podjęcie decyzji przez klienta i podjęcie współpracy, ( podpisanie umowy o współpracy)

I. Porada prawna - 50 zł - 200 zł - w zależności od skomplikowania porady oraz nakładu czasu pracy.
II. W sprawach cywilnych o żądanie zapłaty, wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest w drodze umowy z klientem, przy uwzględnieniu poniżej wskazanych stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ((Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.1). Stawki minimalne wynoszą:

Wartość przedmiotu sprawyStawka minimalna
do 500 zł120 zł
powyżej 500 zł do 1500 zł360 zł
powyżej 1500 zł do 5000 zł1200 zł
powyżej 5000 zł do 10 000 zł2400 zł
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł4800 zł
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł7200 zł
powyżej 200 000 zł14 400 złIII. Wysokość opłaty za stałą obsługę przedsiębiorców jest zależna od zakresu potrzeb klienta i waha się od 500 zł do 5 000 zł miesięcznie.
IV. Kancelaria nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie spraw odszkodowawczych. Rozliczenie z Klientem następuje po uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia, według stawki procentowej, od zasądzonego œświadczenia, ustalonej w umowie zawartej między Klientem a Kancelarią.