Rozwód

Będąc naszym klientem Kancelaria w Twoim imieniu


  • Podejmie czynności w celu osiągnięcia porozumienia co do roszczeń rozwodowych – orzeczenie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego , władzy rodzicielskiej i sposobu jej wykonania , płatności alimentów, kontakty rodzica z dzieckiem , sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
  • Dokona korzystnego podziału majątku dorobkowego małżonków*
  • Podejmie czynności uniknięcia zbycia lub ukrycia składników majątku dorobkowego ( ruchomości, nieruchomości ) przez byłego małżonkaZalety prowadzenia sprawy przez kancelarię


  • Profesjonalna i fachowa obsługa prawna
  • brak stresu związanego z osobistym udziałem w sprawach sądowych i z uzewnętrznianiem konfliktu (przesłuchania świadków)