Windykacja i skup wierzytelności


Proponujemy usługę w zakresie skupu wierzytelności. Dług może powstać z różnego źródła: umowy, faktury, weksla, czynu niedozwolonego (tzw. Delikt prawa cywilnego), bezpodstawnego wzbogacenia, roszczeń z przestępstwa karnego (nawiązki, naprawienie szkody, zadośćuczynienie). Dług jest związany z działalnością gospodarczą lub wynika z indywidualnych należności wobec 2 stron.


Najlepszym rozwiązaniem dla pozbycia się problemów z dłużnikiem jest sprzedaż wierzytelności. Zapewnia to: uniknięcie kosztownych procesów sądowych i egzekucyjnych, łatwość w odzyskaniu roszczenia należnego wobec dłużnika, poprawa sytuacji finansowej, pozbycie się problemów z nierzetelnymi kontrahentami.